Astrologi – flum eller vetenskap? Eller är det en religion?

medeltidsastro

Ingetdera.

Astrologi är en mångtusenårig erfarenhet, det kan inte bara vara flum.

 

Vetenskap är det inte heller för vetenskapen bygger på att samma sak ska kunna upprepas och resultaten ska vara likartade. Vi är olika individer och därför passar inte samma sak för alla.

Religion är det inte heller för en astrolog ber inte till en planet lika lite som en meteorolog ber till högtrycken. Astrologi är liksom meteorologi en teknik.

Fascinerande är att de största motståndarna eller de som gör narr av astrologi är inte insatta i tekniken alls. Jag tillhörde själv den gruppen. Det kan du läsa mer om här.

Astrologi är en sorts psykologisk och andlig väderleksrapport och ett ypperligt sätt att lära känna sig själv och livet på Jorden. Det finns många kända vetenskapsmän och matematiker genom tiderna som insåg detta, däribland Sir Isaac Newton.

Åratal hos t ex en psykolog kan ge samma effekt som 60 minuter med ditt födelsehoroskop. Slipp timmar med olika tester för att ta reda på vem du är och vad du har för talanger, det speglar redan ditt horoskop.

Hur kan det komma sig?

PlaneterPlaneterna och stjärnorna är ju så långt borta. De kan då inte rent fysiskt utöva någon påverkan på lilla mig på det här klotet Jorden som svävar runt i rymden, eller hur? Det kan man tycka. Men faktum är att tendenser och cykler i rymden påverkar oss, det vetenskapligt bevisat. Se bara på Månens påverkan på växterna och tidvattnet. Och vi människor består själva av en hel del vatten. Eller se på Solens elvaåriga cykler med solfläckar, som påverkar vår elektronik. Börsens uppgång och fall regleras i cykler, det kan ses i horoskop. Sen har vi ju det här med kvantfysiken. En liten händelse långt bort kan ge efterverkningar här, liksom ringar på vattnet. Som i det stora, så och i det lilla. Eller tvärt om.

Så att födas på en speciell plats vid en speciell tidpunkt påverkar vilka förutsättningar du har. Men vad som hände på Jorden just där, hur miljön var just då är väldigt svårt att få överblick över. Det är mycket lättare att se var planeterna stod vid det tillfället och göra en “bild av himlen”, vilket är precis vad horoskop betyder. Och tusentals år av erfarenhet har gett planeterna arketyper och deras placering i förhållande till varandra en betydelse. Därför är astrologi ett fantastiskt hjälpmedel

  • För att lära känna dig själv
  • För att förstå dina familjemedlemmar
  • Till en personlig/nationell/världslig ”väderleksrapport”
  • För att förstå varför vissa saker hände och kommer att hända vid vissa tidpunkter
  • Se kombinationen mellan dig och en familjemedlem, din chef, ditt företag, ditt projekt, din hund eller katt, din bostadsort…

Vad har du för uppfattning om astrologi?

Boka ett samtal kring ditt horoskop hos mig

Här kan du lära dig astrologi

 

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.