Avancerad Astrologi är att gå på djupet.

Astrologi är en outsinlig källa till information om dig själv. Avancerad Astrologi tillåter dig att se ännu djupare i ett av de äldsta verktygen för att lära känna dig själv och hur du fungerar tillsammans med din omgivning.

Vad är då avancerad Astrologi? Ja, för det första bör vi komma fram till vad som är grundläggande i Astrologin. Det är stjärntecken, hus, planeter och aspekter (vinklar mellan planeterna). När du kan grunderna kan du gå vidare och fördjupa dig. Det finns en hel mängd tekniker att använda, men jag har upptäckt att om man använder sig av för många så tappar man kontakten med det grundläggande i Astrologin och försvinner i detaljer. Därför har jag begränsat mig till det nödvändiga för att behålla kontrollen över helheten.

Jag använder mig av tre olika horoskop som alla tas fram från dina födelsesiffror.

OprahNatalFödelsehoroskopet är en ögonblicksbild av himlen när du föddes. I horoskopet kan du spegla dig själv och se ditt liv, hur du reagerar, vad du lägger energi på, vad dina styrkor är och om du kan behöva jobba med något. Du kan använda horoskopet som en livsklocka och se när det är bra att göra vissa saker och när det är bra att undvika vissa saker. Genom att titta bakåt i tiden lär du dig hur du hanterade tidigare händelser.

 

OprahHouseHushoroskopet är ett horoskop, där du kan se hur du påverkas utav din omgivning och hur du påverkar den. Det här horoskopet kan du också använda som en livsklocka.

 

 

 

OprahNodNodhoroskopet är ett horoskop där du kan se dina samlade kunskaper och erfarenheter och vad det är det är du behöver i det här livet. Även det här horoskopet kan användas som en livsklocka.

Alla dina tre horoskop kan du använda till att jämföra med någon annans horoskop och få fram hur ni fungerar ihop. Vid en jämförelse, som kallas relationshoroskop eller synastri, ser du likheter – där ni är överens och skillnader – där ni kan behöva kompromissa.

För att förstå hur man använder de tre horoskopen krävs att man har grunderna klart för sig. Det får man genom att träna och åter träna. Med åren skapar du ett tolkningssätt som är unikt för just dig och drar till sig de klienter som behöver ditt sätt att formulera dig. Om du beställer ditt horoskop från två olika astrologer får du tolkningar som är i grunden lika men med nyanser av respektive astrolog. Det är det här som är så unikt med det personliga utvecklingsverktyget astrologi. Det är därför svårt att forska på astrologi eftersom astrologerna är olika, inte att grundinformationen är irrelevant.

Vill du lära dig grunderna i Astrologi?
Köp e-kursen Astrologi 1 här.

Vill du lära känna dig själv genom ditt horoskop?
Boka en horoskopkonsultation. Vi träffas personligen eller pratas vid via skype eller telefon.

Olika typer av horoskop hittar du här.

Du når mig på lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source

 

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.