Det kinesiska året 2017 tar sin början från nymånen den 28 januari och det är Tuppens år.

rooster-chanticleer-w300REtt kinesiskt år är baserat på månens cykler och är 354 dagar och varje månad går från nymåne till nymåne. I den kinesiska astrologin är det ett helt år som har ett djurnamn och det var först för ca 1000 år sedan som några munkar satte djurnamn på varje gren av det tolvåriga kretsloppet för att det skulle vara lättare att komma ihåg. Att det är just tolv år som är “det stora året” beror på att det betecknar Jupiters kretslopp dvs den tid det tar för Jupiter att gå ett varv runt Solen.

I år, 2017, är det alltså Tuppens år och vi kan räkna med att jobb och karriär tar lite mer tid än hem och familj. Allt som har med social samvaro, nöjen ute på restauranger och representation favoriseras och de verksamheter som gynnas är just restaurangbranschen och catering men också konsumtion som kläder, smycken och kosmetika. Gemensamt för de här är att det är områden som får oss att må bra och därför är också verksamheter och aktiviteter som har att göra med hälsa och välmående inräknade. Så du som jobbar som t ex massör eller terapeut kan få ett bättre år i år. Att satsa på sin egen hälsa i år med kraft och beslutsamhet är bra för energierna stöttar verkligen att göra sådant. Se bara upp så du inte blir beroende av personer eller mediciner.

Andra saker som påverkas är att de som känner sig förtryckta på något sätt, vare sig det är enskilda personer, minoritetsgrupper eller en hel nation så vägrar de finna sig i det hela och kommer att visa det ordentligt.

Tupp500Jag kollar gratis vad du är för djur enligt den kinesiska astrologin, Ming Shu.

Beroende på vad du är född i för djurkrets är Tuppens år bra, neutral eller mindre bra för dig.

Beställ en beskrivning av hur du och Tuppens år fungerar tillsammans för 300 kr.

Beställ ett enkelt Ming Shu-horoskop med en beskrivning av din personlighet för 500 kr.

Beställ en jämförelse mellan dig och din partner eller ditt barn, ditt djur, ditt företag… för 800 kr. Innehåller enkla personlighetsbeskrivningar med en jämförelsebeskrivning.

Beställ ett fullständigt Ming Shu-horoskop för 1300 kr.
Personlighetsbeskrivning inklusive beskrivning av Tuppens år för dig och du kan också välja till en jämförelsebeskrivning med t ex din partner, ditt barn eller ditt företag.

Du når mig lättast på e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Följ mig på Instagram: @lifecoachlena

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.