Har du undrat vad planeterna i ditt horoskop betyder? Vilken funktion de har? 

PlaneterwebPlaneterna representerar basfunktioner som vi alla använder oss av. De visar på våra psykologiska funktioner och hjälper oss att utvecklas. Planeterna är våra psykologiska verktyg och när vi vet vilka verktyg vi har i vår verktygslåd, då kan vi verkligen låta vår kreativitet flöda. 

Två yrkesmän, t ex en målare och en snickare, har var sin verktygslåda men deras lådor är olika uppbyggda. Medan målaren har penslar, pannå och målarburkar har snickaren såg, hammare och virke. 

Men två snickare med till synes samma verktygslåda behöver inte skapa samma saker. Den ena kan bygga en stol medan den andra bygger ett hus. Även om din verktygslåda ser likartad ut som någon annans använder du din låda på ditt individuella sätt. 

Hur många planeter finns det i horoskopet?
Det finns tio planeter och Norra Månnoden. En del astrologer ritar också ut Södra Månnoden. Det finns ytterligare objekt som ibland ritas ut men de tar jag inte upp här. Planeterna är Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Alla astrologer är väl medvetna om att Solen är en stjärna och Månen är en satellit till vår planet och vår måne, men för enkelhetens skull kallas alla för planeter.

satspecwebLänge var Saturnus den yttersta planeten i vårt solsystem men 1781 upptäcktes Uranus, 1846 upptäcktes Neptunus och 1930 upptäcktes Pluto. Astrologerna som så många århundraden jobbat med sju himlakroppar i sina horoskop fick nu på relativt kort tid ytterligare tre. Varje stjärntecken hade redan en härskarplanet.

Vad skulle de nu göra med de nyupptäckta planeterna?
De var tvungna att placera in de nya någonstans. Men var? De studerade planeternas rörelser, tiden när de upptäcktes och kom fram till vilka stjärntecken som skulle få två härskarplaneter. Uranus fick dela Vattumannen med Saturnus, Neptunus fick dela Fiskarna med Jupiter och Pluto fick dela Skorpionen med Mars.

Vad står de olika planeterna för?
Planeterna är ganska mångfacetterade och uttrycker sig på olika sätt beroende på i vilket stjärntecken de är, i vilket hus de befinner sig i ditt horoskop samt vilka aspekter (vinklar mellan planeter) de har men rent generellt kan man säga så här:

solsystemet2Solen står för självmedvetenheten och mentaliteten.
Månen står för självkänsla, känslor och sympati.
Merkurius står för kommunikation och inlärning av information.
Venus står för kreativitet, harmoni och kärlek.
Mars står för kraft, energi och styrka.

Jupiter står för expansion, den sensoriska inlärningen och uppfattningsförmågan.
Saturnus står för självförtroendet, gränssättning, struktur, ordning och reda.
Uranus står för vår kreativa intelligens dvs uppfinningsförmåga.
Neptunus står för drömmar, fantasier och den kravlösa kärleken.
Pluto står för den andliga viljan och förmågan att tranformera.

Norra Månnoden visar den väg som ger störst möjlighet till utveckling i den här inkarnationen och den Södra Månnoden visar vad vi har med oss, den samlade erfarenheten från tidigare inkarnationer.

Gallileo-Gallilei2Ditt horoskop är en outsinlig källa till information. Horoskopet kan ge dig många insikter om din personlighet och kan hjälpa dig att lättare hitta din kurs på livets hav. Horoskopet är ditt sjökort. Lär dig läsa ditt horoskop och du kan se vilken kurs som är lättast, vilka grynnor som kan dyka upp och vad du har för ”båt” att segla med. Lär dig läsa ditt horoskop med en e-kurs i Astrologi här.

Jag bestämde mig för att lära mig vad astrologi var för att kunna bevisa att det var bara svammel, men upptäckte ett fantastiskt verktyg till personlig utveckling. Läs mer om det här.

Du når mig på lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.