När det är fullmåne i Lejonet är dina relationer i fokus.

FullmoonLeo800När fullmånen är som störst påverkas vi av både Månens energi i Lejonet och Solens energi i Vattumannen. Månen kan inte lysa av egen kraft utan reflekterar Solens ljus. Vid fullmåne är energin rätt påtaglig och inverkar på oss genom att trigga igång ett inre behov av aktiviteter.
Lejonet är det ”kungliga” ledartecknet och representerar ledarskap, överblick, sammarbete och auktoritet. Ett lejon kan vara lite konservativ, kan hålla hårt på att behålla en gammal struktur. En typisk Vattuman kan vara envis och hålla på det gamla också men om det är något som inte fungerar, då ska det fixas omedelbart.
Med fullmåne i Lejonet är dina relationer i fokus. Du kan bli medveten om vilka relationer som inte fungerar och börja fundera över om de ska förändras eller avslutas. Relationer som fungerar bra kan bli ännu bättre.

Är du Lejon eller om ditt horoskop visar att du har planeter i Lejonet kan du känna behov av att vilja ha kontroll och hålla fast. Det är inte sunt i ett förhållande och du bör reflektera över det här.

Aquarius250Är du Vattuman eller om ditt horoskop visar att du har planeter i Vattumannen kan du få tydliga indikationer om vilka relationer som fungerar och vilka som inte gör det. De relationer som inte gör det kan väcka en strävan efter att förbättra förhållandet och om det inte går, avluta förhållandet.

 

Har du planeter i Lejonet eller Vattumannen?
Jag kollar kostnadsfritt.

Du når mig på lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.