Vad innebär en solförmörkelse?

solareclipse2250En solförmörkelse är som en Joker (Wild card) i våra horoskop och gör så att vi snabbt kan förflytta oss från ett ställe till ett annat i vår utveckling.

Alla förmörkelser kommer med nya stora händelser, något påbörjas eller något avslutas. Vid en solförmörkelse är det ofta saker som påbörjas men i vissa fall avslutas saker. Det kan vara t ex ett barns födelse, ett bröllop, befordran eller karriärgenombrott, viktiga resor, undertecknande av en viktigt affärsöverenskommelse, påbörja ett företag, försäljning av ett hus, flytta långt ifrån den tidigare bostaden, skaffa eller förlora ett husdjur, operation eller se en viktig hälsoutveckling, examen eller påbörja studier, skilsmässa, publicering av en bok osv. Påtagliga förändringar, möten och avslut är vanligt vid och omkring ett förmörkelsedatum. Det spelar ingen roll vad som händer, universum är i alla fall fast besluten att föra dig framåt.

solareclipse250En solförmörkelse är en ”turbo”-nymåne. Vid nymåne har vi alltid stort påslag av energi från ovan och vid en solförmörkelse blir det är energin mycket kraftigare. Alla meddelanden du får nu ska du ta allvarligt på för du har liten eller ingen chans att förändra dem, åtminstone inte på flera månader. Är de negativa bör du se dem som i princip icke förhandlingsbara och det bästa är att släppa dem så fort som möjligt och gå vidare.

Ta inte stora beslut och ställ inte ultimatum i samband med en solförmörkelse. Bida din tid ett par veckor tills det är mindre spänning i luften. Besvara meddelanden från andra men ta inte initiativ till egna för det är lätt att bli för drastisk eller dramatisk. Vänta, lyssna och se, det är bättre än att agera nu. Det har att göra med att känslorna rörs om mer än vanligt vilket kan innebära att du gör eller säger saker nu som du får ångra sedan. Solen (ditt inre) och Månen (känslorna) befinner sig på samma ställe och Solen lyser kraftigt på Månen vilket påverkar dina känslor rejält.

Vem är då berörd?
Alla kommer definitivt att märka att det händer en hel del saker i din närhet. Om du har en planet i ditt horoskop som berörs nu så kan du ana att effekterna blir något större för dig än från en som inte har någon planet som berörs. Generellt kan man säga att om du är född den dagen eller i dagarna omkring en solförmörkelse är du garanterat berörd och händelsen eller händelserna kommer att påverka dig ända tills du fyller år nästa gång.

Vad är en solförmörkelse rent astronomiskt?
En solförmörkelse sker när nymånen rör sig över solskivan. Om Månen skymmer hela Solen heter det total solförmörkelse och om månen skymmer delar av Solen kallas det partiell solförmörkelse.

Har du någon planet som påverkas av solförmörkelsen?
Jag kollar kostnadsfritt.

Vill du veta hur du påverkas?
För 500 kr kollar jag det.

Du når mig på e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.