Månens olika faser och vår personlighet hänger ihop.

beachMoon300Månen är den himlakropp som befinner sig närmast Jorden. Den har ingen egen lyskraft utan reflekterar Solens ljus och när det sker bildas olika faser. Ibland syns hela månskivan som riktas mot Jorden (fullmåne) och ibland syns den inte alls (nymåne eller månförmörkelse) då Jorden skuggar ljuset från Solen.

Inom astrologin är Solen, Månen och Saturnus de som bäst beskriver vårt medvetna jag. Månen den himlakropp som representerar vårt emotionella jag, våra känslor och på vilket sätt vi närmar oss vår omgivning. Det stjärntecken den befann sig när vi föddes visar hur vi ofta reagerar i olika situationer och hur beroende vi är av andra. Den fas Månen befann sig i kan också visa en del av vårt sätt att se på livet och på relationer. Det finns åtta olika faser och om vi kombinerar det med stjärntecknet också kan vi enkelt få en tydlig bild av våra känslor, syn på livet och hur vi ser på relationer. Om du vet hur din partner ser på livet och relationer har du lättare att förstå och acceptera varför din partner reagerar som han eller hon gör. Samma sak gäller andra typer av relationer som mellan föräldrar och barn, syskon, arbetskollegor, vänner, djur, företag, länder mm.

Från att vara väldigt spontan vid att vara född vid nymånen så kan man vara mycket praktiskt och få genomtänkta saker gjorda om man är född vid fullmåne.

MoonhalfVid vilken månfas är du född?

För endast 200 kr får du en beskrivning av Månen i det stjärntecken den befann sig när du föddes och vilken månfas det var. Beskrivningen skickas med e-post i pdf-format.

Sätt in 200 kr på mitt bankgiro 5591-2919 och skicka mig dina födelseuppgifter: år + månad + dag och helst också födelseort och klockslag för bästa resultat.

Du når mig på lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source
Följ mig på Instagram: @lifecoachlena

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.