Neptunus i retrograd innebär ofta att vi får svårare att förverkliga våra drömmar och planer.

Neptunusretro500Neptunus representerar vårt sätt att handskas med kärlek, drömmar, planer och problem på ett högre plan. Våra drömmar, planer och fantasier får hjälp av Neptunus att gå över gränser i tänkandet och kännandet för att upptäcka nya saker och nya vägar. För att bana ny väg behöver vi den här energin men den kan inte ensam förverkliga det vi vill. 

Kravlös kärlek, det är Neptunus’ område och något som vi alla strävar efter. När vi är som mest påverkad av Neptunus’ energi kan vi se allt i ett rosa skimmer och kan gå in i ett förhållande på grunder som inte är hållbara i längden. Vi kan bli beroende utan att vi märker det men det som inte fungerar längre kan upplösas genom Neptunus’ energi. En del personer som påverkas av Neptunus kan bli väldigt engagerade socialt, vilja hjälpa andra så mycket som möjligt på det sätt man har intresse och läggning för. Och det är bra, till en viss gräns. Ibland kan det bli för mycket. Vi kan bränna ut oss själva genom att hjälpa andra för mycket och i vissa fall behöver personen vi så gärna vill hjälpa gå igenom saker och ting på egen hand för att utvecklas.

För att utvecklas och komma närmare begreppet kravlös kärlek kan vi lära oss lyssna och förstå en annan individ. När vi kan älska den andra utan krav på att de ska förändras till en perfekt individ, acceptera vissa egenheter och kommunicera på ett sätt där vi kan respektera den andras åsikter, då är vi på god väg att utvecklas till en utvecklad människa på flera plan.

När Neptunus är i retrograd hämmas flera av Neptunusenergins egenskaper, på gott och ont. Dröm, fantisera och planera gärna men försök om möjligt skjuta upp förverkligandet till efter att retrograden upphört. Risken är annars att du försöker skapa något som inte är genomförbart eller hållbart i längden. Kan du inte skjuta upp att sätta planer i verket rekommenderas att du ser över planerna flera gånger samt gärna se till att få ett objektivt utlåtande av dina planer. Det kan minimera riskerna. Dessutom kan det ha betydelse ifall Neptunus befann sig i retrograd när du föddes. Då kan du vara ”van” vid att ha svårt med att drömma eller planera ”vettiga” saker eller svårt att få dina planer att fungera när du försöker förverkliga dem. Du kanske bli ”lat” och låter livshändelser ske utan att själv ta ansvar och skylla tråkigheter som händer på omgivningen. Men du kan också bli frustrerad och jobba frenetiskt och envist för att få sakerna gjorda som du vill. Det sista kan även inträffa ifall Neptunus inte var i retrograd när du föddes.

neptun500Neptunus är en av de så kallade transpersonliga planeterna då den har att göra med vår högre utveckling. Neptunus är också en ”generationsplanet” då den stannar länge i samma stjärntecken och en hel generation kan ha planeten i samma stjärntecken i sina födelsehoroskop. Neptunus har fått sitt namn efter den romerska havsguden och dess energi kan vara stormig men också kav lugn.

Vad innebär egentligen termen Retrograd?
Retrograd betyder ungefär ”tillbakariktad” och innebär antingen att två objekt går i olika riktningar eller så är det skenbart olika riktningar. Alla planeter i vårt solsystem rör sig i sina banor i samma riktning som Solen snurrar så när en planet är i retrograd så blir det skenbart att Jorden och planeten i fråga har olika riktningar. När en planet är i retrograd ser det ut som om den backar därför att Jorden ”kör om” planeten.

Vill du veta i vilket tecken Neptunus befinner sig i ditt födelsehoroskop och ifall den var i retrograd när du föddes?
Hör av dig till mig så får du veta det utan kostnad.

Vill du veta hur Neptunus’ energi kan yttra sig hos dig?
Boka tid för en horoskopkonsultation.

Du når mig på lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: Inner Source
Följ mig på Instagram: @lifecoachlena

Comments

comments

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.